16.05.2012 г.

В резервата Острица и Голо бърдо 13 май 2012

снимки: Любомир Монов и Виктория Цветанова
текст: Любомир Монов

Голо бърдо е малка и ниска планина в България с най-висок връх Ветрушка 1158м. Тя е част от Верило-Руйската планинска верига и е разположена в близост до градовете Перник и Радомир. В нея се намира една от най-старите защитени територии у нас планинския резерват за цветя ''Острица'' основан през 1943 г. с цел опазването на редки местообитания на български и балкански ендемични растения.Резервата заема сравнително малка площ по склоновете на връх Острица.Тук могат се срещнат урумовото лале и лопен,райхенбаховата перуника,главестата жълтуга,балканската козя брада,кримското омразниче и други.След тази кратка информация бих казал и няколко думи за нашите планове и намерения, въпреки навъсеното облачно и неприветливо време все пак се организирахме няколко човека с идеята да отидем на стоп до Перник и оттам да направим малък преход из баирите на Голо бърдо. След което пак на стоп да се приберем в София в рамките на същия ден.Пристигнахме в Перник около 10 ч. сутринта и от един краен квартал не след дълго стигнахме хижа ''Славей'', която е почти на билото (то пък и едно било) и след още малко вървене стигнахме резервата където поседяхме в търсене на редки растения.По някое време решихме да слизаме към крайната точка за нашия маршрут село Кралев дол и пътен възел Даскалово ,понастоящем кв. Църква на Перник откъдето си хванахме стопа и около 18 ч. вече си бяхме в София, а от цветята на Голо бърдо прилагам фотопис.Поздрави от веселия екип.

     по пътя към хижата

     чешмата с мечката
    хижа Славей
                                           


   Laburnum alpinum “Pendulum” Златен дъжд
                     Люляците
.
                     някакъв вид Клинавче
                      Обикновено гологлавче
                     Райхенбахова перуника
    Великденче (Veronica), семейство Живовлекови (Plantaginaceae)
     по поляните на Голо бърдо
     и индустрията на Перник...
      Зимзелен (Vinca major)

    Трилистна жълтуга, Gensita sessilifloia
                     Телчарка (Polygala)
                     Бял равнец (Achillea millefolium)


                     Кримско омразниче - Onosma taurica

    Балканска козя брада, TRAGOPOGON BALCANICUS
      Аз,Иво и Меги на връх Острица
     общия пейзаж в Голо бърдо
                     Екипа на връх Острица
     и отново ние с Вики и Иво


                     Лен (Linum)
    а това пък ми заприлича на Чепънски пейзаж
                                       
      Пролетен гороцвет

     и приятния път в дерето на пресъхналата река

      Сибирски ирис

     старинната църква от 1864 г. в с.Кралев дол

                     и задната страна с апсидата

      с.Кралев дол с
                     детската градина...

      и картата на маршрута